1680–1689

Asam, Kosmas Damian

(28. září 1686, Benediktbeuern – 10. května 1739, Mnichov) Též Cosmas Damian Asam. Bavorský malíř, autor nástěnných maleb a oltářních a závěsných obrazů. Syn malíře Hanse Georga Asama (1648–1711), starší bratr sochaře a štukatéra Egida Quirina Asama (1692–1750).

Kalina, Jan

(2. července 1684, Sedlice – 1765) Malíř, autor nástěnných maleb. Pocházel se Sedlice u Želiva. Žák premonstrátského malíře Siarda Noseckého. Významněji se uplatnil při výzdobě různých interiérů premonstrátského kláštera v Želivu.