1710–1719

Platzer, Ignác František

(6. července 1717, Plzeň – 21. září 1787, Praha) Něm. Ignaz Franz Platzer. Sochař a řezbář, usazený v Praze. Literatura Zdeňka Skořepová, O sochařském díle rodiny Platzerů, Praha 1958; Emanuel Poche, Platzer, Ignác František, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 621.

Raab, Ignác

(5. září 1715, Nechanice – 21. ledna 1787, Velehrad) Celým jménem Josef Ignác Viktorin Raab, něm. Joseph Ignaz Viktor (Viktorin) Raab, lat. Ignatius Raab. Malíř, autor velkého počtu oltářních a závěsných obrazů, rovněž tvůrce nástěnných maleb. Příslušník jezuitského řádu, do roku 1773 činný v různých řádových kolejích.

Spitzer, Jan Václav

(4. dubna 1711, Praha? – 16. července 1773, Praha) Něm. Johann Wenzel Spitzer, Spizer, též Sbitzer, Sbitzr, Shbitze, Shbitzr, lat. Joannes Wenceslaus Spitzer. Malíř, autor nástěnných maleb, oltářních i závěsných obrazů, portrétů a návrhů pro grafiky.