Kalina, Jan

(2. července 1684, Sedlice – 1765)

Malíř, autor nástěnných maleb.

Pocházel se Sedlice u Želiva. Školil se zřejmě v Jihlavě u malíře Václava Jindřicha Noska. Na Kalinu působil i Václavův syn, premonstrátský malíř Siard Nosecký (1693–1753), s nímž jej zřejmě pojilo přátelství. Významněji se uplatnil při výzdobě interiérů premonstrátského kostela a kláštera v Želivě.

Dílo

1738, Želiv, klášter premonstrátů

podobizny opatů (společně s Matoušem Machkem)

Želiv, klášter premonstrátů

nástěnné malby v knihovně, refektáři, kapitulní síni a kostele

Krěmešník (okr. Pelhřimov), kostel Nejsvětější Trojice

nástěnné malby

Literatura

Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 454–455; Ivo Kořán, Siard Nosecký jako administrátor ve Velké Chýšce, Umění 14, 1966, s. 90–93; Anna Hamrlová, Cyklus nástěnných maleb na Křemešníku: ikonografické motivy a jejich ideový význam v kontextu restaurátorských prací, Průzkumy památek 23, 2016, s. 160–178; Anna Hamrlová, Cyklus Genesis a tvůrčí transformace předloh Jana Sadelera na vrchu Křemešník, Jihočeský sborník historický 86, 2017, s. 474–490; Anna Hamrlová, Nástěnná malba poutního kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku v kontextu barokní vizuální kultury, Vlastivědný sborník Pelhřimovska 24, 2018, s. 47–58.

Jan Kalina, Poslední večeře Páně, nástropní malba, refektář, klášter premonstrátů, Želiv (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Kalina, Mojžíš, Áron, David a Izraelité, nástropní malba, knihovní sál, klášter premonstrátů, Želiv (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Kalina, Evangelista Lukáš (autoportrét?), nástropní malba, knihovní sál, klášter premonstrátů, Želiv (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář