Carlone, Carlo Innocenzo

(1686, Scaria – 17. května 1775, Scaria)

Též Carloni. Lombardský malíř ze Scarie ve Val d’Intelvi (provincie Como). Autor nástěnných maleb a obrazů. Uplatnil se zejména rakouských a českých zemích a v Německu.

Literatura

Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 124–125; Pavel Preiss, K činnosti italských malířů pozdního baroka v Praze, Umění 11, 1963, s. 127–135; Amalia Barigozzi Brini – Klára Garas, Carlo Innocenzo Carloni, Milano 1967; Pavel Preiss, Malířství vrcholného baroka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 540–611 (603, 605); Peter O. Krückmann (ed.), Carlo Carlone 1686–1775. Der ansbarcher Auftrag, Landshut – Ergolding 1990; Silvia A. Colombo – Simonetta Coppa, I Carloni di Scaria (= Artisti dei laghi. Itinerari europei 2), Lugano 1997; Pavel Preiss, Carlo Innocenzo Carlone a jeho činnost v Čechách, in: Vilém Herold – Jaroslav Pánek (edd.), Baroko v Itálii – baroko v Čechách. Setkávání osobností, ideí a uměleckých forem (Sborník příspěvků z italsko-českého sympozia „Barocco i Italia, Barocco in Boemia. Uomini, idee, forme d’arte a confronto“, Praha, Karolinum a vila Lanna 19. – 21. dubna 1999), Praha 2003, s. 577–588; Martin Krummholz, Santino Bussi und Carlo Innocenzo Carlone im Prager Palais Clam-Gallas, in: Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter (edd.), Baroque Ceiling Painting in Central Europe | Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa (Proceedings of the International Conference, Brno – Prague 27th of September – 1st of October, 2005), Praha 2007, s. 219–231; Jana Zapletalová – Martin Krummholz, Newly Uncovered Wall Paintings by Carlo Innocenzo Carloni in the Main Staircase of the Clam-Gallas Palace in Prague, Umění 68, 2021, s. 310–324.

Carlo Innocenzo Carlone, Triumf Apollóna, nástropní malba, schodiště, Clam-Gallasův palác, Praha – Staré Město (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Carlo Innocenzo Carlone, Olympští bohové, nástropní malba, pokoj, Clam-Gallasův palác, Praha – Staré Město (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Carlo Innocenzo Carlone, Amoret, nástropní malba, kabinet, Clam-Gallasův palác, Praha – Staré Město (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Carlo Innocenzo Carlone, Oslava prince Evžena Savojského, nástropní malba, Mramorový sál, Horní Belveder, Vídeň (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Carlo Innocenzo Carlone, Flora, nástropní malba, sala terrena, Horní Belveder, Vídeň (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Carlo Innocenzo Carlone, Oslava nejsvětější Trojice, nástropní malba, kaple, zámek Ludwigsburg 1720 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Carlo Innocenzo Carlone, Oslava nejsvětější Trojice (detail se signaturou umělce), nástropní malba, kaple, zámek Ludwigsburg 1720 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Carlo Innocenzo Carlone, Venuše a Mars, nástropní malba, galerie, zámek Ludwigsburg 1733 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Carlo Innocenzo Carlone, Alegorie sochařství ), nástropní malba, galerie, zámek Ludwigsburg 1733 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Carlo Innocenzo Carlone, Alegorie sochařství (detail se signaturou umělce), nástropní malba, galerie, zámek Ludwigsburg 1733 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář