Brokof, Ferdinand Maxmilián

(12. září 1688, Červený Hrádek u Jirkova – 8. března 1731, Praha)

Něm. Ferdinand Maximilian Brokoff, pražský sochař.

Literatura

Oskar Pollak, Johann und Ferdinand Maximilian Brokoff, Prag 1910; Václav Vilém Štech, Brokofové, Praha 1933; Oldřich J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958, s. 9, 17, 19, 20 ,26, 27, 30–32, 47–49, 93, 95, 104, 107, 108, 115, 116, 118–137, 149, 154, 158, 159, 167, 168, 171–174, 181–184, 219, 221, 223, 227, 238, 240 , 255, 271, 275, 280, 282, 283, 285, 288, 322, 327, 328, pozn. 13, 110, 111, 150, 154, 156–159, 163, 204, 240; Věra Nejedlá, Příspěvek k dílu bratří Michala Jana Josefa a Ferdinanda Maxmiliána Brokofů, Umění 16, 1968, s. 444–494; Oldřich J. Blažíček, Ferdinand Brokof, Praha 1976; Emanuel Poche, Brokof, Ferdinand Maxmilián, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 90–91; Tomáš Kleisner, Brokofovo svědectví k benediktinské výzdobě Karlova mostu, Zprávy památkové péče 57, 1997, s. 60.

Napsat komentář