Haberlitz, Kašpar

(1682–1740)

Něm. Caspar Haberlitz. Řezbář a intarzista, činný převážně v Chebu.

Podílel na tvorbě reliéfních intarziích zdobících barokní nábytek. Typickým rysem jeho prací bylo vkládání tmavého dřeva do očí a obočí. Pracoval s hustou, převážně vodorovnou šrafurou a s jemnou řezbou v obličejových partiích. Archiválně jsou doložena truhlářská a řezbářská díla pro chebskou radnici.

Literatura

Heibert Sturm, Egerer Reliefintarsien, München – Prag, 1961; Marie Mžyková, K ikonografii dvou chebských šperkovnic, Památky a příroda 1, 1983, s. 80–86; Marie Mžyková, Haberlitz, Caspar, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 235.

Napsat komentář