Pojmy

Nástěnná malba

Obor malířství, monumentální malba na anorganických podkladech, zejména na vápenné omítce, ale též na neomítaném zdivu či kameni. Patří sem tedy i pravěké jeskynní malby, starověké monumentální malířství, ale také graffiti.

Štolíř

Štolující řemeslník či umělec (z něm. der Störer). Štolíři působili v různých oblastech řemesel a umění mimo místní cech a nebyli tedy řádnými mistry. To je obvykle uvádělo do sporů s představiteli řemeslnických či uměleckých pořádků.