Eckstein, František Řehoř Ignác

(1689?, Židovice? – kolem 1741, Lvov?)

Něm. Franz Gregor Ignaz Eckstein. Malíř, autor nástěnných maleb, kvadraturista, autor závěsných a oltářních obrazů.

Roku 1711 se usadil v Brně a pracoval zde. Působil také na Opavsku a v Krakově. V roce 1736 odešel do Lvova, kde zřejmě kolem roku 1741 zemřel. V malbě kvadratur vycházel ze vzorů jezuitského architekta a malíře Andrey Pozza (1642–1709).

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 360–361 (malíř uveden jako Johann Eckstein); Paul Bergner (ed.), Beiträge u. Berichtigungen zu Dlabacž Lexikon böhmischer Künstler von Grafen Franz v. Sternberg-Manderscheid, Prag 1913, s. 52–53; Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 38, 93; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 194–195; Helena Lukešová, František Řehoř Ignác Eckstein (1689?–1741). K východiskům jeho freskařsé tvorby (diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), Brno 2009; Antonín Jirka, Eckstein, František Řehoř Ignác, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 158; Barbara Hryzsko, „Zeuxis Moravici“. Przyczynek do badań nad twórczością Franciszka Ecksteina na Śląsku Opawskim, w Krakowie i we Lwowie, in: Andrzej Betlej – Katarzyna Brzezina-Scheuerer – Piotr Oszczanowski (edd.), Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, Wrocław 2011, s. 341–347; Jaromír Neumann, Petr Brandl I–II, Praha 2016, s. I / 75–77, 79–80, 473.

Externí odkazy

Gustav Novotný, Eckstein František Řehoř Ignác, in: Biografický slovník Českých zemí

František Řehoř Ignác Eckstein, Apotheosa rodu Serényi, hlavní sál, zámek Milotice, 1725 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Řehoř Ignác Eckstein, Apotheosa rodu Serényi (Alegorie sochařství), hlavní sál, zámek Milotice, 1725 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Řehoř Ignác Eckstein, Oslava Panny Marie, kaple Archanděla Michaela, zámek Kravaře, 1727–1730 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář