Redakce | Autorky a autoři

Redakce

Radka Heisslerová, Archiv Národní galerie v Praze
Tadeáš Kadlec, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. | Národní památkový ústav
Martin Mádl, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Adéla Pavlíčková, Ústav pro dějiny umění FF UK
Michaela Šeferisová Loudová, Seminář dějin umění FF MU

Martin Mádl, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Heslář

Adéla Hanzálková, Ústav pro dějiny umění FF UK
Pavel J. Havránek, , Ústav pro dějiny umění FF UK
Radka Heisslerová, Národní galerie v Praze
Martin Mádl, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
William M. Pichardo, Ústav pro dějiny umění FF UK
Anežka Slováčková , Ústav pro dějiny umění FF UK
Stanislava Tothová, Ústav pro dějiny umění FF UK
Tereza Vacková, Ústav pro dějiny umění FF UK

Bibliografie

Martin Mádl, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Jana Marešová, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Lubomír Slavíček, Seminář dějin umění FF MU

Hesla

Pietro Delpero, Basilej | Trident
Štěpánka Grunová, Seminář dějin umění FF MU
Radka Heisslerová, Národní galerie v Praze
Anežka Holasová, Ústav dějin křesťanského umění KTF UK
Martin Mádl, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Michaela Šeferisová Loudová, Seminář dějin umění FF MU
Jiří Štefaňák, Seminář dějin umění FF MU
Štěpán Vácha, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D., Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
ad.