Asam, Kosmas Damian

(28. září 1686, Benediktbeuern – 10. května 1739, Mnichov)

Též Cosmas Damian Asam. Bavorský malíř, autor nástěnných maleb a oltářních a závěsných obrazů. Syn malíře Hanse Georga Asama (1648–1711), starší bratr sochaře a štukatéra Egida Quirina Asama (1692–1750).

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 59; Philipp Maria Halm, Die Künstlerfamilie der Asam. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte Süddeutsch-lands im 17. und 18. Jahrhundert, München 1896; Carl Lamb, Zur Entwicklung der malerischen Architektur in Südbayern in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Rahmen- und Achsenbezüge, Blickführung, Lichtführung und Farbe bei den Brüdern Asam, Johann Evangelist Holzer und den Brüdern Zimmermann (Dissertation), München 1937; Erika Hanfstaengl, Cosmas Damian Asam (Dissertation), München 1939; Erna Huber, Die Asam un ihr Schaffen jenseits der Grenzen, Deutschtum im Ausland 26, 1943, s. 130–134; Engelbert Baumeister, Die zeichnungen des Egid Quirin Asam, Das Münster 6, 1953, s. 245–259; Erika Hanfstaengl, Die Brüder Cosmas Damian und Egid Quirin Asam, München 1955; Susanne Schoener, Handzeichnungen von Cosmas Damian Asam (Magisterarbeit), München 1966; Beda Franz Menzel, Cosmas Damian Asam in Böhmen und Schlesien, in: Konstantin Mach – Johannes Zeschick (edd.), Bayerns Assunta. Marienkirche und Kloster in Rohr, Rohr 1973, s. 74–89; Garbriele Dischinger, Zu Leben und Werk der Künstlerfamilie Asam. Quellen aus den Jahren 1727–1738, Ars Bavarica 19–20, 1980, s. 23–46; Rita Eleonore Penzlin, Stil- und Motivquellen in Werken des Cosmas Damian Asam. Studien zum Dekorationssystem und dessen Vorbildern im Werk Cosmas Damian Asams (Dissertation), Bonn 1983; Bruno Bushart – Bernhard Rupprecht (edd.), Cosmas Damian Asam 1686–1739. Leben und Werk, München 1986; Helene Trottmann, Cosmas Damian Asam 1686–1739. Tradition und Invention im malerischem Werk (Erlanger Beiträge zur Sprach- und Kunstwissenschaft 73), Nürnberg 1986; Milada Vilímková – Pavel Preiss, Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově, Praha 1989; Jaromír Neumann, Neznámá díla Cosmy Damiana a Egidia Quirina Asamů v Kladrubech, Umění 38, 1990, s. 430–477; Pavel Preiss, K činnosti Asamů v Čechách a ve Slezsku, in: Barokní umění a jeho význam v české kultuře (Sborník sympozia Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986), Praha 1991, s. 73–91; Jan Wrabec, Mit założycielski Legnickiego Pola w interpretacji Kuźmy Damiana Asama oraz jego źródła, Historická Olomouc 12 (Sborník příspěvků ze sympózia Historická Olomouc, zaměřeného k problematice zakladatelských mýtů a mýtů „počátků“ ve světle kritiky pramenů, Muzeum umění Olomouc, 6. –7. října 1998), 2001, s. 233–251; Pavel Preiss, Zu einem wiedergefundenen Knabenporträt von Cosmas Damian Asam, in: Hans Aurenhammer – Evelyn Benesch (edd.), Liber Amicorum Wolfgang Prohaska, Wien 2003, s. 19–20; Sylvia Hahn (ed.), Asam in Freising (Katalog), Freising 2007; Markus Hundemer, Rhetorik und barocke Wandmalerei in Mitteleuropa: Zur Wirkmancht der Bilder bei Pietro da Cortona (1596–1669) und Cosmas Damian Asam (1686–1739), in: Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter (edd.), Baroque Ceiling Painting in Central Europe / Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa (Proceedings of the International Conference, Brno – Prague, 27th of September – 1st of October, 2005), Praha 2007, s. 167–176; Jan Bažant, Andromeda’s Liberation in Monastery. Cosmas Damian Asam’s Fresco Painting at Břevnov (1726) Revisited, Eirene 46, 2010, s. 234–249; Peter Morsbach, Die Brüder Asam. Vom Leben im Theater der Kunst, Regensburg 2011.

Kosmas Damian Asam, Nalezení sv. Kříže, kostel sv. Kříže a sv. Hedviky, Lehnické Pole, 1733 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Kosmas Damian Asam, Zázrak bl. Vintíře, nástropní malba, hlavní sál, prelatura, klášter benediktinů, Praha – Břevnov (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Kosmas Damian Asam, Oslava Katolické církve s českými patrony (detail se sv. Janem Nepomuckým), malba v kupoli, kostel Panny Marie Vítězné, Praha – Bílá Hora, 1738 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář