Rentz, Michal Jindřich

(pokřtěn 6. ledna 1698, Norimberk – 1758, Kuks)

Něm. Michael Heinrich Rentz, Renz. Mědirytec a kreslíř.

Vyučil se v norimberské rytecké oficíně Johanna Daniela Preisslera (1666–1737). Asi od roku 1716 byl činný jako pomocník u Josepha de Montalegre (†1718). Po jeho smrti se oženil s Montalegreho pozůstalou manželkou a převzal vedení jeho ateliéru. Stal se otčímem a učitelem Johanna Daniela de Montalegre ml., s kterým mezi léty 1719–1723 v Norimberku spolupracoval.

Nejpozději v roce 1723 Rentz i jeho nevlastní syn přijali pozvání hraběte Františka Antonína Šporka (1662–1738) a odjeli do Kuksu, kde pak působil i po smrti svého patrona.

Mezi léty 1746–1747 jej v polském Białystoku načas angažoval maršál Jan Klemens Branicki (1689–1771), tento podnik však skončil nezdarem. Po zbytek života se pak Rentz zdržoval v Kuksu.

Literatura

[Johann Quirin Jahn?], Michael Heinr. Renz, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken II, Prag 1775, s. 147–150; Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 560–567; Heinrich Benedikt, Franz Anton Graf von Sporck (1662–1738). Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen, Wien 1923; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 356; Pavel Preiss, Boje s dvouhlavou saní. František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 1981, s. 8, 18, 38, 48–50, 52, 96–100, 118, 122, 128, 131, 154, 158, 164–165, 170–171, 174, 185, 187, 194, 196, 205, 215–216, 227–228, 242, 247, 249, 251, 263, 365–266, 288, 296, 303, 306, 308, 313–314, 319, 321–322, 324, 327–330; Jaroslav Šerých, Rentz (Rentz, Michael Jindřich, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 679; Pavel Preiss, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha – Litomyšl 2003, s. 6, 28–29, 81–82, 62, 76–77, 79–81, 83, 86, 143–144, 146–148, 150 ,181, 184, 186–187, 190, 195, 198, 209, 211, 215, 218, 222, 224, 266, 303–304, 215, 316, 318, 321, 328, 340, 344–345, 349, 366, 381–382, 388, 395–399, 401, 410 416, 420, 423–424, 429, 443, 449–450, 475, 782–484, 493–494, 502–503, 509, 512, 520–522, 524, 529, 531–532; Jiří Šerých, Michael Rentz fecit. Michael Jindřich Rentz, dvorní rytec hraběte Šporka, Praha 2007; Monika Benčová, Michael Heinrich Rentz (katalog Národní galerie v Praze), Praha 2011; Jindřich Kolda, Umělec versus objednavatel. Polská aféra barokního rytce Michaela Heinricha Rentze (1746–1747), Umění 44, 2016, s. 272–285.

Externí odkazy

Petr Voit, Michael Heinrich Rentz, in: Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku

Napsat komentář