Kontakty | Contacts

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. | Institute of Art History, Czech Academy of Sciences

Centrum pro barokní nástěnnou malbu | Centre for Baroque Ceiling Painting
Husova 4, CZ – 110 00 Praha 1 | Google Maps

Martin Mádl

e-mail: madl@udu.cas.cz
telefon | phone: +420 221 183 551


Archiv Národní galerie v Praze | Archive of the National Gallery in Prague

Hradčanské náměstí 2, CZ – 110 00 Praha 1

Radka Heisslerová

e-mail: radka.heisslerova@ngprague.cz


Redakce QUIRIN-LEXIKON.Art

e-mail: quirin-lexikon@udu.cas.cz