Haringer, Karel František Josef

(1686, Vídeň – 1734, Olomouc)

Něm. Karl Franz Josef Haringer, Harringer. Malíř původem z Vídně, usazený v Olomouci.

Haringer byl pokřtěn roku 1687 ve vídeňském Leopoldstadtu. V roce 1716 je doložen v Olomouci, kde pracoval na malířské výzdobě kostela Panny Marie Sněžné. V letech 1718–1719 podle Cerroniho studoval malířství v Římě. Počátkem dvacátých let 18. století pracoval na závěsných a oltářních obrazech pro klášter v Dürnsteinu.

Od konce dvacátých let působil opět v Olomouci, kde pracoval pro jezuity a premonstráty. Vytvořil zde několik obrazů a návrhy tezí olomoucké univerzity.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 564; Ivo Krsek, Malířství 1. poloviny 18. století na Moravě, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity F 23–24, 1979–1980, s. 61–81 (68); Milan Togner, Haringer, Karel František Josef, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 245; Monika Hlavatá, Malíř Karel František Josef Haringer a olomoučtí jezuité (bakalářská práce – Univerzita Palackého), Olomouc 2014; Monika Hlavatá, Malíř Karel František Josef Haringer (1687–1734). Umělcova tvorba na Moravě v širším kontextu barokního malířství (magisterská práce – Univerzita Palackého), Olomouc 2017.

Karel František Josef Haringer, Salus populi romani, kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc 1716 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Karel František Josef Haringer, Salus populi romani (detail), kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc 1716 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Karel František Josef Haringer, Salus populi romani (detail), kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc 1716 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář