Adolf, Josef František

(kolem 1685 – 11. května 1762, Mikulov)

Též Josef Franz Adolph. Moravský malíř, autor obrazů s náměty zvěře a loveckých zátiší, portrétista. Zakladatel umělecké dynastie, otec malíře Karla Josefa Adolfa a Františka Adolfa z Freenthalu.

V letech 1714–1717 komorním malířem hraběte Karla Serényiho. V letech 1719–1742 dvorním malířem Dietrichštejnů v Mikulově.

Literatura

Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 8; Milan Čoupek, Několik poznámek k životopisu malířské rodiny Adolfů (Adoplh), Vlastivědný věstník moravský 43, 1991, s. 179–184; Jiří Kroupa, Adolf, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 18.

Napsat komentář