Fissé, Jan Michal

(1686, Znojmo – 9. ledna 1732, Znojmo)

Něm. Johann Michael Fissé, znojemský malíř, autor nástěnných maleb a oltářních obrazů.

Učil se patrně u svého otce, malíře Mikuláše Fissého. Podle zpráv Ondřeje Schweigla a Jana Petra Cerroniho podnikl studijní cestu do Itálie. Poté se usadil ve Znojmě a tvořil převážně na Moravě.

Dílo

kolem 1711, Jesenec, poutní kostel sv. Liboria

malby na klenbě lodi: Duše přijímaná Bohem a šest scén se sv. Liboriem

1713, Hradisko u Olomouce, klášter premonstrátů

malířská výzdoba klášterního kostela

1718–1720, Svatý Kopeček u Olomouce, poutní areál s proboštstvím premonstrátů

výzdoba refektáře, nástropní malba v kapli Jména Panny Marie (sv. Anny), oltářní obrazy narození Krista a Narození Panny Marie pro poutní kostel Navštívení Panny Marie

před 1725, Lechovice u Znojma, poutní kostel

výzdoba poutního kostela, čtyři iluzivní oltáře, oltářní obrazy Sv. Šebestián, Sv. Roch, Sv. Rosálie a David, Sv. Florián, Markéta, Agáta a Donát

kolem 1725, Louka u Znojma, klášter premonstrátů

výzdoba knihovního sálu, oltářní obrazy pro klášterní kostel

Literatura

Alois Plichta (ed.), O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700–1752, Jaroměřice nad Rokytnou – Brno 1974, s. 264; Lubomír Slavíček, Příspěvky k dějinám barokního umění na Moravě, Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university 24–25, F 19–20, 1976, s. 124–127 (124–125); Jan Mjartan, Michal Jan Fissé, jeho malířské dílo (magisterská práce – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně), Brno 1981; Lubomír Slavíček, Fissé, Jan Michael, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 181–182; Pavel Suchánek – Michaela Šeferisová Loudová, Zázraky sv. Liboria v Jesenci. Ke vztahu barokního obrazu a homiletiky, Opuscula Historiae Artium 60, 2011, s. 92–109; Tomáš Valeš, Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka, Brno 2014, s. 25, 49, 68, 83, 86 88, 90, 103–105, 107, 112–113, 125, 187.

Externí odkazy

Jana Svobodová, Fissé, Michael Joannes, in: Biografický slovník Českých zemí

Jan Michal Fissé, Oslava Jména Panny Marie, nástropní malba, kaple Jména Panny Marie, poutní areál na Svatém Kopečku u Olomouce, 1719–1720 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Michal Fissé, Oslava Jména Panny Marie (detail s sv. Jáchymem a Annou), nástropní malba, kaple Jména Panny Marie, poutní areál na Svatém Kopečku u Olomouce, 1719–1720 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář