Brokof, Michal Josef

(28. dubna 1686, Klášterec nad Ohří – 8. září. 1721, Praha)

Též Michael Josef Brokoff. Sochař, syn sochaře Jana Brokofa a starší bratr Ferdinanda Maxmiliána Brokofa.

Učil se u svého otce a později v dílně Ondřeje Filipa Quitainera (1679–1729). Po smrti svého otce vedl tři roky jeho pražskou dílnu.

Literatura

Oldřich J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958, s. 99, 121–124, 132, 282, 327, pozn. 150, 152, 327; Věra Nejedlá, Příspěvek k dílu bratří Michala Jana Josefa a Ferdinanda Maxmiliána Brokofů, Umění 16, 1968, s. 444–494; Emanuel Poche, Brokof, Jan, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 91.

Napsat komentář