Raab, Ignác

(5. září 1715, Nechanice – 21. ledna 1787, Velehrad)

Celým jménem Josef Ignác Viktorin Raab, něm. Joseph Ignaz Viktor (Viktorin) Raab, lat. Ignatius Raab. Malíř, autor velkého počtu oltářních a závěsných obrazů, rovněž tvůrce nástěnných maleb. Příslušník jezuitského řádu, do roku 1773 činný v různých řádových kolejích.

Pocházel z východočeských Nechanic, syn Františka Raaba. Učil se u furlanského malíře Jana Jiřího Majora (1691–1744) v Jičíně. Působil krátce v Praze, poté odešel na Moravu a 2. listopadu 1744 vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova.

Po dvouletém noviciátu v Brně prošel několika řádovými domy: od roku 1747 pobýval a pracoval jako malíř v Uherském Brodě, od roku 1750 v Uherském hradišti, od roku 1751 v Olomouci a od roku 1752 v Jihlavě, v letech 1754–1756 v Kutné Hoře a v letech 1758–1771 v pražské koleji Klementinum. Mezitím byl činný také v Klatovech a Opavě.

Po zrušení jezuitského řádu v roce 1733 odešel do cisterciáckého kláštera na Velehradě, kde zůstal i po zrušení kláštera v roce 1784 a pracoval zde až do své smrti.

Literatura

[Johann Quirin Jahn], Fortsetzung der Nachrichten von böhmischen Künstlern, meistens Ausländern, in: Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste 20, Leipzig 1776, s. 140–153 (150); Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815 sl. 525–531; Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon oder Nachrichten aus dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Formschneider, Lithographen, Zeichner, Medailleure, Elfenbeinarbeiter, etc. XII, München 1842, s. 179–180; Constant Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich XXIV, Wien 1872, s. 158–160; Maximilian Steif, Raab, Ignaz Josef, in: Ulrich Thieme – Felix Becker – Hans Vollmer (edd.), Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart XXVII, Leipzig 1933, s. 532; Oldřich J. Blažíček, Rokoko a konec baroku v Čechách, Praha 1948, s. 52; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 337–339; Libuše Dědková, Dílo Ignáce Raaba na jihovýchodní Moravě (diplomní práce – Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), Brno 1967; Ivo Krsek, Náčrt dějin moravského malířství 18. století, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity 18 / F 13, 1969, s. 81–96 (91); Libuše Dědková, Ignác Raab a jeho malířská činnost na jihovýchodní Moravě, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 1, 1971, s. 75–99; Marie Schenková, Dílo Ignáce Raaba ve Slezsku a na severní Moravě, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 1, 1971, s. 100–119; Antonín Jirka, Materiálové příspěvky k historii malířství na Moravě, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity 23 / F 18 (1974), 1976, s. 73–77 (76); Pavel Preiss, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 751–789 (771–772); Michal Šroněk, Raab, Viktorin Ignác, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 666; Marie Schenková – Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska, Opava 2001, s. 61–64, č. kat. M.29.1–3; Marie Schenková – Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství ve východní části českého Slezska, Opava 2004, s. 60–61, č. kat. M.25.1; Petra Oulíková, Obrazové cykly v jezuitských řádových domech, in: Ivana Čornejová – Hedvika Kuchařová – Ivana Čornejová (edd.), Locus pietatis et vitae (sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.–15. září 2007), Praha 2008 s. 435–446; Kateřina Suchánková, Ignác Raab na Velehradě (bakalářská práce – Filozofická fakulta, Masarykova univerzita), Brno 2008; Veronika Kurzová, Cyklus obrazů Ignáce Raaba z klášterního refektáře na Velehradě (bakalářská práce – Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci), Olomouc 2011; Lubomír Slavíček, „… mit solchen Männern, wie Sie sind, haben Sr Excellenz mein Hochgräfl: gnädiger Herr Principal gerne zu thun.“ Hrabě Ignác Dominik Chorynský z Ledské a jeho umělci František Antonín Sebastini, Ignác Raab, František Vavřinec Korompay, Ondřej Schweigl, David Roentgen et alii, Opuscula historiae artium 62, 2013, s. 180–211; Klára Zářecká, Cyklus obrazů ze života sv. Aloise Gonzagy z jezuitské koleje v Hradci Králové, in: Magdaléna Nová (ed.) Cultural Transfer. Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou (sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů), Praha, 2014 s. 167–172; Petr Hudec, Cyklus obrazů Ignáce Raaba v buchlovickém kostele sv. Martina v kontextu refektáře velehradského kláštera, Ingredere hospes. Časopis Národního památkového ústavu územní odborné pracoviště v Kroměříži 9, 2016, s. 152–167; Jana Kolečková Veselá, Ignác Viktorin Raab – malíř kutnohorských jezuitů, Krásné město. Časopis přátel Kutné Hory 3, 2017, s. 14–16; Alois Epple, Ignaz Viktor Raab (1715–1787), ein böhmischer Barockmaler, Norderstedt 2023.

Externí odkazy

Raab, Ignaz Joseph, in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (BLKÖ); Ignác Viktorin Raab, in: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova; Ignaz Raab, in: Wikipedia

Napsat komentář