Palko, František Antonín

(1717, Vratislav – 1766, Vídeň)

Něm. Franz Anton Palko, Palcko, malíř, autor oltářních obrazů, portrétista.

Syn vratislavského malíře Antona Palka (†1754), starší bratr malíře Františka Karla Palka (1724–1767). Žil s rodinou ve Vratislavi a později v Bratislavě.

Dne 23. dubna 1738 se zapsal na malířskou akademii ve Vídni.

Počátkem čtyřicátých let pracoval v Bratislavě ve službách uherského primase Emericha Esterházyho (1663?–1745). Po roce 1745 (nejpozději od roku 1747) jej zaměstnal olomoucký biskup Ferdinand Julius Troyer (1698–1758). Palko tehdy žil v Brně.

V roce 1748 se František Antonín Palko oženil s vdovou po sochaři Janu Jiřím Schaubergerovi (1700–1744).

V roce 1758 nebo 1759 přesídlil do Vídně, kde se stal členem akademie.

Literatura

Antonín Jirka, Palko (Palcko), František Antonín, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 598–599; Pavel Preiss, František Karel Palko. Život a dílo malíře sklonku středoevropského baroka a jeho bratra Františka Antonína Palka, Praha 1999.

Napsat komentář