Kern, Antonín

(1710, Děčín – 1747, Drážďany)

Něm. Anton Kern (Körne), severočeský malíř a kreslíř, činný v Itálii, Čechách a Sasku.

Narodil se v rodině městského syndika Antonína Václava Kerna v Děčíně. Ve třinácti letech byl dán do učení k saskému dvornímu malíři Laurentiu Rossimu. Po zhruba ročním pobytu odcestoval se svým učitelem do Benátek, kde se po sedm let školil u malíře Giovanniho Battisty Pittoniho (1687–1767) a stylově se přiblížil jeho tvorbě. V roce 1735 se odjel do Čech. V uvedeném roce se dal zapsat na pražskou Karlo-Ferdinandovu univerzitu, čímž se vyhnul povinnostem vůči cechu. Mezi léty 1737–1738 pobýval v Drážďanech. V roce 1738 odešel s podporou saského kurfiřta do Říma. Roku 1741 se navrátil do Drážďan, kde se stal dvorním malířem. Zde pak zůstal až do své předčasné smrti.

Literatura

[Johann Quirin Jahn?], Anton Kern, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken III, Prag 1777, s. 156–162; Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 50–55; Alice Binion, Anton Kern in Venice, Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst 32, 1981, s. 183–206; Pavel Preiss, Anton Kern (1709–1747). Ölskizzen, Zeichnungen und Druckgraphik (Katalog der Ausstellung vom 11. Mai bis zum 20. Juni 1993, Salzburger Barockmuseum), Salzburg 1993; Martin Zlatohlávek, Kresby Antona Kerna. Pavel Preiss, Anton Kern (1709–1747). Ölskizzen, Zeichnungen und Druckgraphik, Kat., Salzburger barockmuseums, Salzburg, 1993 (recenze), Umění 42, 1994, s. 179–183; Michal Šroněk, Kern, Antonín, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 346; Pavel Preiss, Anton Kern 1709–1747. Benátský mistr saského a českého rokoka. Obrazy a kresby v českých zemích (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1998; Lubomír Slavíček, „meinem Seel Bruder zu mehrer Ehre“. Benedikt Kern a Jahnův životopis malíře Antonína Kerna (1777), Umění 53, 2005, s. 612622; Martin Zlatohlávek, Anton Kern 1709–1747, Praha 2009; Martin Zlatohlávek, Anton Kern and Carlo Maratti, Czech and Slovak Journal of Humanities. Historia artium 3, 2016, s. 96–104; Martin Zlatohlávek, Hle, Beránek Boží: prst Jana Křtitele, osecký klášter a Anton Kern, in: Richard Biegel – Lubomír Konečný – Michaela Ottová – Roman Prahl (edd.), Ikonografie: témata, motivy, interpretace. Na okraj šedesátin Jana Royta, Praha 2016, s. 180–191.

Napsat komentář