Luna, Kristián

(1671? – 1729, Praha)

Něm. Christian Luna, pražský malíř, autor oltářních a závěsných obrazů, portrétista, miniaturista.

O původu a počátcích umělce nemáme bližší informace. Žil v domě U kamenného sloupu v Úvozu, v Praze na Hradčanech (čp. 160/IV). V roce 1699 byl zapsán do malostranského malířského cechu.

Dne 22. října 1695 se v katedrále sv. Víta oženil.

V roce 1710 se spolu s Brandlem zapojil do důlního podnikání v Jílovém, kde společně otevřeli šachtu na zlato, nazvanou Santa Maria de Victoria. Tento podnik se však nesetkal s úspěchem.

Luna zřejmě dal též podnět k rozšíření malého kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.

Dne 3. června 1715 se podruhé oženil v katedrále sv. Víta, svědkem mu byl Petr Brandl.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 238; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 50; Marie Mžyková, Luna, Kristian, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1996, s. 462.

Napsat komentář