Lux, František Julius

( 1702, Plzeň – 27. března 1764, Plzeň)

Něm. Franz Julius Lux. Plzeňský malíř, činný v západních Čechách, autor nástěnných maleb.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 239–240; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 53; Pavel Preiss, Západočeský rokokový freskař František Václav Lux, Umění 12, 1964, s. 151–176; Pavel Preiss, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 751–789 (767–768); Michal Šroněk, Lux, František Julius, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1996, s. 464; Pavel Preiss, František Julius Lux. Západočeský rokokový malíř, Praha 2000.

František Julius Lux, Múzy (detail), nástropní malba, hlavní sál, zámek Manětín, 1730 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Julius Lux, Bakchus (detail), nástropní malba, hlavní sál, zámek Manětín, 1730 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Julius Lux, Panna Maria Dobrá pastýřka, nástěnná malba, kapitulní síň, klášter premonstrátek, Chotěšov, 1754–1755 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Julius Lux, Křest Kristův, nástropní malba, boční loď, kostel Všech svatých, Stříbro, 1760 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář