Kramolín, Josef

(11. dubna 1730, Nymburk – 27. dubna 1802, Karlovy Vary)

Celým jménem Josef Karel Kramolín, též Joseph Cramolin, Cramolini, Cramolinus, Gramolin, malíř, autor nástěnných maleb a olejomaleb, starší bratr malíře Václava Prokopa Kramolína (1733–1799), člen řádu Tovaryšstva Ježíšova.

Josef Kramolín pocházel z Nymburka, jeho rodiči byli Josef Jiří Kramolín a Barbora Kramolínová, roz. Smetanová. V roce 1743 se stal sboristou v chrámu sv. Víta v Praze. Krátce pobýval v noviciátu benediktinského kláštera sv. Markéty v Břevnově, odkud odešel během pruské okupace Prahy. Vstoupil do jezuitského semináře v Kutné Hoře. Zde prošel školením u malíře Víta Hrdličky.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 125–126; Constantin von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich XIII, Wien 1865, s. 128; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 552–553; Oldřich J. Blažíček, Rokoko a konec baroku v Čechách, Praha 1948, s. 52, 55; Jiřina Lišková, Freskařské dílo Josefa a Václava Kramolínových (disertační práce – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Praha 1950; Karel Benedík – Vlastimil Berger – Alois Martan, Restaurování nástěnných maleb a závěsných obrazů. Transfery (katalog výstavy – Okresní muzeum Klatovy), Plzeň 1967; Pavel Preiss, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 751–789 (771–772); Carl Nödl, Franz Schubert und die Künstler Familie Cramolini, Wien, 2001; Igor Votoupal, K původu malířů Josefa (1730–1802) a Václava (1733–1799) Kramolínů, Umění 52, 2004, s. 452–454; Carl Nödl, Carl, Die Kramolin Saga. Die Geschichte einer aussergewöhnlichen Familie, Wien, 2006; Magdalena Rendlová, Freskařské dílo Josefa Kramolína v severních Čechách (diplomová práce – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), Ústí nad Labem 2006; Markéta Doležalová, Josef Kramolín 1730–1802 (diplomová práce – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Praha 2008.

Externí odkazy

Antonín Mařík, Drobnosti o malíři Josefu Kramolínu, Farnost Karlovy Vary.

Josef Kramolín, Poslední soud, nástropní malba, Dušičková kaple, kostel sv. Mikuláše, Praha – Malá Strana (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Josef Kramolín, Oslava sv. Ignáce z Loyoly, kostel sv. Mikuláše, Praha – Malá Strana (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Josef Kramolín, Oslava sv. Ignáce z Loyoly (detail), kostel sv. Mikuláše, Praha – Malá Strana (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Josef Kramolín, Iluzivní oltář, kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice 1772 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář