Kramolín, Václav

(pokřtěn 4. dubna 1733, Nymburk – 23. ledna 1799, Nymburk)

Též Wenzel Grammolin, Cramolin, Cramolini, malíř, freskař, mladší bratr Josefa Kramolína (1730–1802).

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 126; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 553–554; Oldřich J. Blažíček, Rokoko a konec baroku v Čechách, Praha 1948, s. 55; Jiřina Lišková, Freskařské dílo Josefa a Václava Kramolínových (disertační práce – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Praha 1950; Pavel Preiss, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 751–789 (771–772); Carl Nödl, Franz Schubert und die Künstler Familie Cramolini, Wien, 2001; Igor Votoupal, K původu malířů Josefa (1730–1802) a Václava (1733–1799) Kramolínů, Umění 52, 2004, s. 452–454; Carl Nödl, Carl, Die Kramolin Saga, Wien, 2006.

Napsat komentář