Král, Petr

Též Cral. Malíř a štafír.

Podle účetních záznamů malostranského malířského cechu se vyučil u Jana Kryštofa Tummera, který ho z učení propustil v roce 1709. Poté jej zachytil až tereziánský katastr, který ho k roku 1725 uvádí jako nájemníka bytu v novoměstském tzv. Kellerovském domě hraběte Františka Karla z Vrtby (dnes přestavěný dům čp. 58) na jižní straně Příkopů. Král zde za nájem platil 16 zlatých ročně a přiznával výdělek ve výši 100 zlatých.

Prameny

Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1218, Korespondence staroměstského a malostranského malířského bratrstva, 1592–1782, složka 113, Výroční počty malostranského malířského cechu 1708–1711, fol. 1r; Národní archiv, Tereziánský katastr, inv. č. 142, Nové Město pražské, Visitace 1725, Zderazská čtvrť, Lit. B, č. 1, fol. 9.

Literatura

Bohumil Matějka, Další příspěvek k dějinám pražského baroka, Památky archeologické 18, 1898–1899, sl. 541–543 (542); Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 165, 220, 252; Tomáš Sekyrka, Život pražských malířů v 17. a 18. století (disertační práce – Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Praha 2016, s. 133; Radka Heisslerová, Malířský cech na Novém Městě pražském v 17. a 18. století (disertační práce – Katedra pomocných věd historických a archivního studia, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Praha 2020, s. 265–266.

Autor | autorka

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář