Hrdlička, Vít

Též Hrdliczka, malíř, autor nástěnných maleb a obrazů. Působil kolem poloviny 18. století v Kutné Hoře, kde se stal učitelem Josefa Kramolína.

V roce 1751 byl malíř přizván k výzdobě kutnohorského kostela sv. Jana Nepomuckého. Neuspokojil však objednavatele, „neforemnou malvu“ v presbytáři zedník v roce 1752 „rasiroval“ a nanesl omítku pro novou malbu. Malby v podkruchtí zedníci „zapačochovali“ a zabílili. Na podzim uvedeného roku pak kostel svými malbami vyzdobil malíř František Karel Palko se svým pomocníkem Josefem Redlmayerem (Zprávy 1854, s. 17; Řehák 1879; Řehák 1881, s. 18–19; Leminger 1926, s. 258).

Dílo

1746, Běstvina, kostel sv. Jana Křtitele

pět obrazů s výjevy ze života Ježíše Krista a Panny Marie

1748, září a říjen, Křesetice, kostel sv. Markéty

nástěnná malba s oslavou sv. Markéty (nedochovaná, Zprávy 1864, s. 37; Leminger 1926, s. 258)

1751, červen a červenec, Kutná Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého

freskové malby v presbytáři a pod kruchtou (nedochované)

Literatura

Zprávy o schůzkách archaeologického sboru Musea kr. Českého, Památky archaeologické a místopisné 11, 1864, s. 37–38 (37); Jan J. Řehák, Kutná Hora a její okolí k potřebě cestujících i domácích, Kutná Hora 1879, s. 127; Jan J. Řehák, Kutnohorské příspěvky k dějepisu vzdělanosti české, Kutná Hora 1881, s. 18–19; Emanuel Leminger, Umělecké řemeslo v Kutné Hoře (= Rozpravy České akademie věd a umění I/71), Praha 1926, s. 258; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 380.

Napsat komentář