Keck, Petr

(†1730, Praha)

Též Peter Keck, Koeck, Köck. Malíř usazený a činný v Praze, autor převážně oltářních obrazů.

Byl synem koláře Erharda Kecka, který pocházel z Vilsecku (Horní Falc) a v roce 1652 získal měšťanská práva v Praze na Starém Městě. D roku 1679 se učil u malostranského malíře Kristiána Dittmanna. Poté údajně pobýval v Itálii, kde se dále školil. V Praze je uváděn od roku 1694. Po otci zdědil Kadeřávkovský dům za kostelem sv. Jakuba, který v roce 1706 prodal.

Pracoval pro staroměstské minority a třeboňské augustiniány. Z jeho díla je známa jen menší část. Asi v roce 1702 se stal královským dvorním malířem.

Dílo

1702, Praha – Staré Město, minoritský kostel sv. Jakuba

Navštívení Panny Marie, oltářní obraz

kolem 1702, Praha – Staré Město, minoritský kostel sv. Jakuba

Útěk do Egypta, oltářní obraz

1708–1709, Třeboň, augustiniánský kostel sv. Jiljí

Nanebevzetí Panny Marie se sv. Jiljím, Sv. Augustin

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 48–49; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 476; Michal Šroněk, Barokní malířství 17. století v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989, s. 324–356 (344–345); Michal Šroněk, Keck, Petr, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 343; Mojmír Horyna – Pavel Preiss, Medailony architektů, sochařů a malířů, in: Pavel Preiss – Mojmír Horyna – Pavel Zahradník, Zámek Trója u Prahy. Dějiny, stavba, plastika a malba II, Praha – Litomyšl 2000, s. 305–331 (318–319); Anna Rozlivková, Cyklus lunetových obrazů s výjevy z legendy sv. Augustina v Třeboni (bakalářská práce – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), Brno 2009.

Napsat komentář