Dittmann z Lavensteinu, Kristián Šebestián

(kolem 1639, Krupka – 1701, Praha?)

Něm. Christian Sebastian Dittmann von Lawenstein. Malíř usazený a činný v Praze na Malé Straně, autor nástěnných maleb, oltářních a závěsných obrazů a návrhů pro grafické listy.

Pocházel ze severočeské Kupky. Po roce 1660 přišel do Prahy. Dne 16. listopadu 1664 se oženil v novoměstském kostele sv. Jindřicha. V roce 1670 získal měšťanská práva na Malé Straně. V roce 1674 vstoupil do malostranského malířského cechu. Stal se také důstojníkem měšťanské setniny.

Byl učitelem malíře Petra Kecka (†1730).

Dílo

1687, Příbram, Svatá Hora, poutní areál

malířská výzdoba Dušičková kaple

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 327; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 162; Michal Šroněk, Barokní malířství 17. století v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989, s. 324–356 (339); Tomáš Malý – Pavel Suchánek, Obrazy očistce, Studie o barokní imaginaci, Brno 2013, s. 208–234.

Napsat komentář