Dittmann z Lavensteinu, Kristián Šebestián

(kolem 1639, Krupka – 1701, Praha?)

Něm. Christian Sebastian Dittmann von Lawenstein. Malíř usazený a činný v Praze na Malé Straně, autor nástěnných maleb, oltářních a závěsných obrazů a návrhů pro grafické listy.

Pocházel ze severočeské Kupky. Po roce 1660 přišel do Prahy. Dne 16. listopadu 1664 se oženil v novoměstském kostele sv. Jindřicha. V roce 1670 získal měšťanská práva na Malé Straně. V roce 1674 vstoupil do malostranského malířského cechu. Stal se také důstojníkem měšťanské setniny.

V Národní galerii v Praze se dochovala kresebná kopie jeho portrétu (kresba rudkou, papír, 196 × 155 mm, NGP, inv. č. K 23 667).

Byl učitelem malíře Petra Kecka (†1730).

Dílo

1687, Příbram, Svatá Hora, poutní areál

malířská výzdoba Dušičková kaple

?, Pražský hrad, kolegiátní kostel Všech svatých

cyklus obrazů s výjevy ze života sv. Prokopa

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 327; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 162; Michal Šroněk, Barokní malířství 17. století v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989, s. 324–356 (339); Pavel Preiss, Kristián Šebestián Dittmann z Lavensteinu. Vlastní podobizna, in: Tomáš Sekyrka (ed.), Umění a mistrovství. Pražská malířská bratrstva 1348–1783 (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1997, s. 67–68, č. kat. 2.12; Tomáš Malý – Pavel Suchánek, Obrazy očistce, Studie o barokní imaginaci, Brno 2013, s. 208–234.

Napsat komentář