Kempf, Václav

(†1768, Praha)

Uváděn také jako Kömpf, Wenzel. Malíř původem z Přísečnice u Chomutova.

V pražských městech je zmiňován k roku 1744, kdy byl propuštěn z učení u dvorního malíře a člena staroměstského malířského cechu Františka Antonína Müllera (1693–1753). V roce 1754 byl Kempf hospitalizován ve staroměstském špitále U Milosrdných bratří. Roku 1757 se patrně přestěhoval, protože vstoupil do malířského cechu na Malé Straně. Zachoval se inventář jeho pozůstalosti, podle něhož po sobě zanechal třináct obrazů špatných, tři nedomalované, různé barvy v nádobách, šest slepých rámů, nebo jeden kus plátna k malování.

Prameny

Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 1219, Kniha inventářů, 1765–1773, Malá Strana, fol. A87–87v; Ibidem sign. 1531, Protokol radní, 1783, Malá Strana, pag. 9–11; Ibidem sign. 4764, Liber testamentorum 7, 1766–1783, Malá Strana, fol. B56r; Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 62r; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 63.

Literatura

Paul Bergner, Nachrichten über Künstler aus den Krankenprotokollen des Konvents der Barmherzigen Brüder in Prag, Kunstgeschichtliches Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission 4, 1910, sl. 91–128 (110); Paul Bergner, Extrakt des Prag-Kleinseitner Maler- Protokolls, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen LII, 1914, s. 348–358 (358); Julius Leisching, Die Prag-Kleinseitner Malergilde, Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe 32, 1914, s. 161–169 (166, 167); Radka Tibitanzlová – Martina Beranová (eds.), „…aby se umění malířskému vyučoval“. Křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva, Praha 2009 (= Umění v archivu 1), s. 168–169, dok. č. 89; Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. století. Edice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 130, 232.

Autor | autorka

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář