Jablonský, Karel

Pražský malíř, žák Fabiána Václava Harovníka.

Malíř, narozen asi kolem roku 1640 na Novém Městě v Praze. Začátkem roku 1654 byl přijat na sedm let do učení k malíři Fabiánu Václavu Harovníkovi, což je zmíněno v protokolu staroměstského malířského cechu ke dni 22. února uvedeného roku. V této souvislosti zmíněna jeho teta Zuzana Semichovská („Semychowska“), zřejmě jeho poručnice, která měla doložit Karlův původ.

O životě a díle Harovníkova žáka Karla Jablonského dosud chybí bližší údaje. Lze zvážit, zda rodina tohoto malíře nepocházela z oblasti pod Orlickými horami, kde příjmení Jablonský, odvozené od toponyma Jablonné, bylo a dosud je časté (dva malíři téhož příjmení se narodili v letech 1737 a 1739 v Rychnově nad Kněžnou). Stylem příbuzné Harovníkově tvorbě jsou malby v zámku Františka Adama Bubny z Litic (1644–1711) v Doudlebech nad Orlicí z doby kolem roku 1690. Překvapivě blízké Harovníkovým pracím jsou také malby na stropě velkého oválného sálu v zámku hraběte Kryštofa Václava Nostice (1648–1712) v Rokytnici v Orlických horách, provedené asi v letech 17081709. Lze uvažovat o tom, že některé z uvedených maleb provedl Harovníkův žák, snad právě Karel Jablonský, který však tehdy byl již pokročilejšího věku.

Literatura

Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 61; Martin Halata, Kniha protokolů pražského malířského cechu z let 1600–1656, Praha 1996, s. 164; Michal Šroněk, Pražští malíři 1600–1656. Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník (Fontes historiae artium I), Praha 1997, s. 44, 60; Radka Heisslerová, Malíři Nového Města pražského v období baroka. Edice písemných materiálů novoměstského malířského cechu, Praha 2022, s. 189.

Autor | autorka

Martin Mádl (ÚDU AV ČR)

Napsat komentář