Jablonský, Jan František

(narozen 22. listopadu 1737, Rychnov nad Kněžnou)

Malíř církevních obrazů, bratr malíře Františka Jablonského. Působil na Moravě a ve Slezsku.

Jan František Jablonský se narodil v Rychnově nad Kněžnou. Jeho otcem byl František Jablonský, matkou Anna Jablonská, roz. Nelanová (Nekanová?).

V šedesátých letech Jan František odešel do Brna, kde spolupracoval s malířem Josefem Sternem (1716–1775).

Dílo

asi 1765–1770, Hošťálkovy (okr. Bruntál), zámek

Nástropní malba Nanebevzetí Panny Marie, olejomalby s motivy ze života Panny Marie, kaple zámku Karla Traugotta Skrbenského z Hříště (1716–1790).

Literatura

Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 408; Jindřich Vybíral, K dílu malíře Jana Jablonského, Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis D–25, 1988, s. 87; Marie Schenková, Jablonský, Jan, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 307; Marie Schenková – Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska, Opava 2001, s. 46–48, č. kat. M.15; Eliška Baťková, Jan František Jablonský a výzdoba zámku Hošťálkovy (bakalářská práce – Filozofická fakulta, Univerzita Palackého), Olomouc 2022.

Napsat komentář