Jäckel, Matěj Václav

(11. září 1655, Wittichenau – 1738, Praha)

Sochař a řezbář původem z Horní Lužice, usazený a činný v Praze.

Synem Matěje Václava Jäckela byl jeho žák a spolupracovník Antonín Jäckel. Jeho zetěm se stal jeho vyučenec sochař Ignác František Weiss (kolem 1695–1756).

Literatura

Oldřich J. Blažíček, Matěj Václav Jäckel, Památky archeologické 41 (zvláštní otisk), Praha 1940, s. 81–149; Václav Vančura, Příspěvek k pražskému dílu M. V. Jäckela, Umění 35, 1987, s. 356–363; Václav Vančura, Dílna Matouše Václava Jäckela, Umění 42, 1994, s. 194–210; Ivo Kořán, Jäckel, Matěj Václav, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 308; Jana Tischerová, Matěj V. Jäckel. Sochař českého baroka 1655–1738, Praha 2013.

Napsat komentář