Hirschely, Kašpar Jan

(1695, Praha – 1743, Praha)

Pražský malíř, specializovaný na malbu zátiší s květinami a ptactvem.

Žák Jana Vojtěcha Angermayera (1674–1740/1742), na kterého z počátku plně navazoval, nicméně jeho tvorba se pak od portrétní věcnosti zřetelně posouvá k barevným schématům a odpovídá rokokovému vkusu. Vytvářel převážně květinová zátiší a koncem života silně stylizovaná přírodní zákoutí obohacená o ptactvo. Výraz jeho tvorby se v jemné štětcové linii blíží miniaturám.

Literatura

Hana Korecká, Malíř Kašpar Jan Hirschely (disertační práce – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Praha 1958; Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1969 (1970); Hana Seifertová , Barokní zátiší v Čechách a na Moravě, Umění 18, 1970, s. 1–30; Hana Seifertová, Barockstilleben in Böhmen und auf Mähren, Mitteilungen der Österreichischen Galerie, 1977, s. 33–67; Hana Seifertová, Georg Flegel a kabinetní zátiší v Čechách (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1979; Pavel Preiss, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 751–789 (779, 781, 783); Jarmila Vacková – Hana Seifertová, Hirschely, Kašpar Jan, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 261.

Napsat komentář