Angermayer, Jan Vojtěch

(9. listopadu 1674, Bílina – 18. října 1740, Praha)

Něm. Johann Adalbert Angermayer, Angermeyer. Malíř původem ze severočeské Bíliny, usazený od konce 17. století na Starém Městě v Praze, zaměřený na malbu zátiší.

Vyučil se u Jana Rudolfa Byse, s nímž také spolupracoval. V roce 1699 se v kostele sv. Havla oženil se staroměstskou měšťankou, vdovou Annou Marií Kurletovou. V letech 1707–1727 veden jako člen staroměstského malířského cechu. Mezi léty 1719–1722 pracoval pro klášter cisterciáků v Oseku. Angermayerovými žáky byli Kašpar Jan Hirschely (1695–1743), Karel Kastner a Jakub Vavřinec Jahn (1706–1767). Spolupracoval též s Petrem Brandlem.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, s. 50; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 20–21; Hana Seifertová, Barokní zátiší v Čechách a na Moravě, Umění 18, 1970, s. 1–30; Hana Seifertová, Barockstilleben in Böhmen und Mähren, Mitteilungen der Österreichischen Galerie 21, 1977, s. 33–67; Hana Seifertová, Angermayer, Johann Adalbert, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 27.

Napsat komentář