Hoefnagel, Jakub

(1573/1575, Antverpy – 1632/1635, Hamburk?)

Též Jakob, Jacob, lat. Jacobus Hoefnagel. Vlámský malíř, kreslíř a rytec, činný v Praze na dvoře císaře Rudolfa II.

Syn miniaturisty a vzdělance Jorise Hoefnagela (1542–1600/1601) a Susanne van Onchem. Učil se nejprve u svého otce a stal se jeho pokračovatelem. V roce 1582 vstoupil do učení k Abrahamu Liesaertovi (1552–1596), u kterého se mu dostalo malířského školení.

V roce 1592 odešel stejně jako jeho otec před španělskou okupací z Antverp do Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1594 odcestoval do Řezna, odkud v témže roce přesídlil do Vídně. před rokem 1600 přišel s otcem do Prahy, kde pracoval na dvoře císaře Rudolfa II. Od roku 1604 působil v císařských službách komorní malíř. V letech 1605 a 1610 navštívil Řím.

V roce 1614 se stal měšťanem V Praze na Malé Straně. Byl protestantského vyznání a přidal se tak k českým stavům podporujícím Fridricha Falckého. Po bitvě na Bílé Hoře uprchl do Nizozemí. Pobýval v Amsterdamu a Haagu. Nakonec zřejmě odešel do Hamburku, kde nejspíš také zemřel.

Umělecký projev Jakuba Hoefnagela navazuje na tvorbu jeho otce Jorise, podle jehož rytin vydal roku 1592 ve Frankfurtu sérii Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii. Roku 1611 vypracoval předlohy k vyobrazení některých z měst v Civitates Orbis Terrarum

Literatura

Sebastian Killermann, Hoefnagel, Jakob, in: Ulrich Thieme – Felix Becker – Hans Vollmer (edd.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart XVII, 1924, s. 193–195; Karl Erik Steneberg, Jacob Hoefnagels Gustav Adolfsporträtt, Tidskrift för Konstvetenskap 15, 1932, s. 1–7; Thomas DaCosta Kaufmann, The School of Prague. Painting at the Court of Rudolf II, Chicago 1988, s. 252–255; Thea Vignau-Wilberg, Humanistische Naturbetrachtung: Die ARCHETYPA von Joris und Jacob Hoefnagel, Umění 42, 1994, s. 372–378; Thea Vignau-Wilberg, Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelli. Natur, Dichtung und Wissenschaft in der Kunst um 1600, München 1994; Luboš Konečný, Hoefnagel, Jakob, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 271–272; Thea Vignau-Wilberg, Neues zu Jacob Hoefnagel, Studia Rudolphina 10, 2010, s. 196–211; Thea Vignau-Wilberg, Joris and Jacob Hoefnagel. Art and Science around 1600, Berlin 2017.

Napsat komentář