Ambrosi, Antonín

(1768, Praha – 1788, Praha)

Též Anton Ambrosi, Ambrozy. Pražský malíř, žák svého otce malíře Václava Bernarda Ambrosiho.

Již jako adolescent údajně údajně maloval scény z Ovidia podle Hueta (Nagler 1835, I / s. 99). V dalším rozvoji mu zabránila předčasná smrt, která jej stihla ve věku dvaceti let.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 42–43; Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon I, München 1835, s. 99; Lubomír Slavíček, Ambrosi (Ambrož, Ambrozzi, Ambrozy), Václav Bernard, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Praha 2006, s. 70.

Napsat komentář