Altman, David Norbert

(doložený v letech 1617–1656)

Malíř, činný v Praze na Hradčanech a na Malé Straně. Syn hradčanského starosty Jiřího Altmana, bratr sochaře Daniela Altmana.

Učil se údajně od roku 1617 u Wenzela Buhla ve Vratislavi. Zde v roce 1621 uvězněn za nevhodné chování vůči svému mistrovi.

Literatura

Michal Šroněk, Pražští malíři 1600–1656. Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník (Fontes historiae artium I), Praha 1997, s. 25–27.

Napsat komentář