Ambrosi, Josef

(?, Kutná Hora? – ?, Praha?)

Též Joseph Ambrosi, Ambrozy. Malíř miniatur, starší bratr a první školitel malíře Václava Bernarda Ambrosiho, původem z Kutné Hory, usazený a ve třicátých letech 18. století činný v Praze.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 43; Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon I, München 1835, s. 99.

Napsat komentář