Štolíř

Štolující řemeslník či umělec (z něm. der Störer). Štolíři působili v různých oblastech řemesel a umění mimo místní cech a nebyli tedy řádnými mistry. To je obvykle uvádělo do sporů s představiteli řemeslnických či uměleckých pořádků.

Literatura

Vincenc Brandl, Glossarium illustrans bohemico-moravicae historiae fontes…, Brünn 1876, s. 339.

Napsat komentář