Šebesta–Sebastini, František Antonín

(1724, Kojetín – 3. března 1789, Prostějov)

Něm. Franz Anton Schebesta (Sebastian), zv. Sebastini (Sebastiani). Moravský malíř, autor nástěnných maleb a oltářních a závěsných obrazů. Činný na Moravě a ve Slezsku.

Literatura

Theophil Konietzny, Sebastini, Franz Anton, in: Ulrich Thieme – Felix Becker – Hans Vollmer (edd.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart XXX, Leipzig 1936, s. 417; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 401; Ivo Krsek, F. A. Sebastini. Jeho malířské dílo na našem území, Olomouc 1956; Antonín Jirka, Sebastini (Šebesta), František Antonín, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 723; Jerzy Gorzelik, Franz Anton Sebastini – zbiorowy bohater sztuki górnośląskiej, in: Andrzej Koziel – Beata Lejman (edd.), Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, Wroclaw 2002, s. 262–269; Zora Wörgötter, Zum Schaff en der Maler aus dem Umkreis Maulbertsch in Mähren: Johann Jablonský und Franz Anton Schebesta–Sebastini, in: Eduard Hindelang – Lubomír Slavíček (edd.), Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen, Langenargen – Brno 2007, s. 262–293; Radka Cahová, Křížové cesty moravského malíře F. A. Šebesty–Sebastiniho (bakalářská práce, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita), Brno 2008.

Napsat komentář