Schöpf, Jan Adam

(pokřtěn 24. prosince 1702 – 10. ledna 1772, Egenburg)

Něm. Johann Adam Schöpf. Bavorský malíř, činný v Praze. Autor nástěnných maleb.

Literatura

Rudolf Kuchynka, Schöpfova kresba pro malbu v českobudějovické radnici, Časopis Společnosti přátel starožitností českých 20, 1912, s. 134–139, tab. VI.; Christine Riedl, Johann Adam Schöpf (1702–1772). Maler in Bayern, Böhmen und Kurköln: Leben und Werk, Straubing 1991.

Napsat komentář