Schoonjans, Antonín

(pokř. 5. března 1655, Ninove– 13. srpna 1726, Vídeň)

Též Anthoni (Anthon, Antoine, Antonio) Schoonjans (Scoonians, Schoonans, Sconianz, Schunianz). Vystupoval též pod přezdívkou Parrhasius. Flámský vagantní umělec, činný v různých evropských centrech, autor oltářních a historických závěsných obrazů, portrétista.

V letech 1668–1669 se Schoonjans školil v Antverpách. Jako jeho učitel bývá uváděn Rubensův žák Erasmus Quellinus ml. (1607–1678) a Erasmův syn Jan Erasmus Quellinus (1634–1715). Schoonjansova ranná tvorba tak byla pod vlivem Petra Pavla Rubense (1577–1640).

Mezi léty 1673–1674 pracoval v Remeši a v Paříži. V letech 1674–1686 působil v Římě. Mezi léty 1686–1688 pobýval v Lyonu, poté v letech 1688–1689 opět v Římě.

V roce 1692 nebo 1693 odešel do Vídně, kde setrval do roku 1695. Stal se zde dvorním malířem císaře Leopolda I. Dne 10. května 1695 se ve Vídni oženil s dvorní sopranistkou Franziskou Marií Reginou Schweyzerovou (1677–1759).

V roce 1696 cestoval do Frankfurtu nad Mohanem, Kasselu, Hamburku a Kodaně. Mezi léty 1697–1702 opět činný ve Vídni.

V letech 1702–1703 doprovázel svou manželku na dvůr v Berlíně. V roce 1704 pobýval v Haagu. V letech 1704–1706 působil v Londýně, v roce 1706 pak také Amsterdamu.

Mezi léty 1707–1716 činný v Düsseldorfu jako dvorní malíř kurfiřta Jana Vilém Falckého (1658–1716).

V letech 1716–1718 činný ve Vídni, v letech 1718–1726 v Brně. V posledním roce svého života zpět ve Vídni.

Literatura

Lubomír Slavíček, Schoonjans (Scoonians), Anthoni, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 739.

Externí zdroje

Anthon Schoonjans, in: RKD Research; Schoonians (La Scognians, Schonjans, la Schoonians, Scoonians, Sconianzin, Schvonianz, Sqonians, Schuonianz; geb. Schweyzer), Franziska Maria Regina, in: Oesterrichisches Musiklexikon online (eoml)

Napsat komentář