Schönherr, Matyáš

(1701?, Tyrolsko – 16. ledna 1743, Praha)

Něm. Matthias Schönherr. Tyrolský sochař a řezbář, usazený a činný v Praze.

V Čechách připomínán od roku 1734 jako staroměstský měšťan.

S vdovou po Matyáši Schönherrovi se oženil sochař Ignác František Platzer (1717–1787).

Dílo

1734­–1735, Tábor, augustiniánský kostel narození Panny Marie

hlavní oltář

1734–1738, Praha – Staré Město, dominikánský kostel sv. Jiljí

čtyři boční oltáře

do roku 1737, Praha – Hradčany, Loreta, kostel Narození Páně

sochy pro hlavní oltář a při stěnách v lodi kostela

1738, Jince, zámecký park

dvanáct soch

1738–1739, Praha – Staré Město, minoritský kostel sv. Jakuba

sochy pro hlavní oltář

asi 1738–1739, Opařany, kostel sv. Františka Xaverského

sochařská výzdoba

1740, Smečno

sousoší Nejsvětější Trojice (dokončeno 1744 Ignácem Františkem Platzerem)

Literatura

Václav Vančura, Matyáš Schönherr, Umění 38, 1990, s. 49–65; Ivo Kořán, Schönherr, Matyáš, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 738–739.

Napsat komentář