Santini-Aichel, Jan Blažej

(pokřtěn 4. února 1677, Praha – 7. prosince 1723, Praha)

Něm. Johann Blasius Santini-Aichl (Santin, Aichel, Aichl, Eichel), it. Giovanni Santini. Významný pražský architekt a stavitel, představitel barokní gotiky.

Syn kameníka Santina Aichla (1652–1702) a jeho manželky Alžběty, roz. Thimové. Kvůli zdravotnímu postižení se nevěnoval otcově profesi. Namísto toho se v mládí údajně učil malířství, snad u královského dvorního malíře Kristiána Schrödera (1655–1702). Poté podnikl studijní cestu do zahraničí. V roce 1700 se usadil v Praze a věnoval se stavitelství.

Dne 2. března 1707 se oženil s Veronikou Schröderovou (1686–1720), pozůstalou dcerou malíře Schrödera .

Literatura

Heinrich Gerhard Franz, Gotik und Barock im Werk des Johann Santini Aichel, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 14, 1950, s. 65–130; Bohumil Samek, G. Santiniho projekt benediktinského kláštera v Rajhradě, Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university F 10, 1961, s. 275–287; Ivo Kořán, Santini ve východních Čechách, Umění 22, 1974, s. 213–222; Viktor Kotrba, Česká barokní gotika. Dílo Jana Santiniho-Aichla, Praha 1976; Milada Vilímková, Marginalia k architektonické tvorbě 1. poloviny 18. století. Kryštof Dientzenhofer, Jan Blažej Santini, Kilián Ignác Dientzenhofer, Umění 26, 1978, s. 414–436; Rostislav Švácha, K vývoji díla Jana Santiniho, Umění 27, 1979, s. 382–400; Jaromír Neumann, Ikonologie Santiniho chrámu v Kladrubech, Umění 33, 1985, s. 97–135; Jan Sedlák, Jan Blažej Santini. Setkání baroku s gotikou, Praha 1987; Rostislav Švácha, Kostel ve Slapech a dílo Jana Santiniho, Umění 35, 1987, s. 322–347; Helene Trottmann, Pseudo-Gotik des Barock in Böhmen. Beobachtungen zu Giovanni Santini Aichels Kirchenbau in Kladrau, in: Silvia Glaser – Andrea M. Kluxen (edd.), Musis et litteris. Festschrift für Bernhard Rupprecht zum 65. Geburtstag, München 1993, s. 205–217; Pavel Vlček, Sanin-Aichl, (Santini, Santin), Jan Blažej, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 709–710; Pavel Zahradník, Santini v Želivě, Průzkumy památek 2, 1995, s. 3–22; Dirk De Mayer, Johann Santini Aichel. Architectuur en ambiguiteit, Eidhoven 1997; Mojmír Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998; Ulrich Fürst, Die lebendige und sichtbahre Histori. Programmatische Themen in der Sakralarchitektur des Barock (Fischer von Erlach, Hildebrandt, Santini), Regensburg 2002; Pavel Vlček, (Santini-) Aichel (Eichel), Johann Blasius (Jan Blažej), in: Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 12–15; Pavel Kalina, In opere gotico unicus: The Hybrid Architectures of Jan Blažej Santini-Aichl and Patterns of Memory in Post-Reformation Bohemia, Umění 58, 2010, s. 42–56; Milan Pavlík – Markéta Pavlíková, Významné dílo architekta J. B. Santiniho – kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra, Zprávy památkové péče 72, 2012, s. 111–116; Petr Macek, Architektonické experimenty Jana Blažeje Santiniho-Aichela, in: Petr Macek – Richard Biegel – Jakub Bachtík (edd.), Barokní architektura v Čechách, Praha 2015, s. 288–329; Petr Macek a kol., Slapy & Santini. Barokní kostel sv. Petra a Pavla 1716–2016, Slapy 2016; Jaromír Neumann, Petr Brandl I–II, Praha 2016, s. 50, 53, 66, 80, 82, 194, 231, 306, 350, 389, 427, 429, 469, 531, 563.

Napsat komentář