Saglione, Giuseppe

Též Saglioni. Italský malíř, kvadraturista, autor jevištních dekorací.

V roce 1733 se uplatnil při výzdobě Vlašské kaple na Starém Městě vedle Giovanniho Battisty PellizuolihoGiovanniho Pietra Scottiho. Saglioneho dílem jsou snad iluzivní chiaroscurové postavy světců po stranách oltáře. V roce 1738 jej ve Vídni najal hrabě Jan Adam z Questenberka, který před tím v letech 1734–1735 zaměstnával také Pellizuoliho, aby pracoval v kostele sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Figurální malby v kostele provedl v roce 1737 Karel František Antonín Tepper. Saglioneho dílem jsou zřejmě chiaroscurové postavy křesťanských Ctností v iluzivních nikách v tamburu kostela.

Dílo

1733, Praha – Staré Město, Vlašská kaple

kvadratury na stěnách kaple (Oulíková 2006, s. 40–41)

1738, Jaroměřice nad Rokytnou, kostel sv. Markéty

nástěnné malby, patrně iluzivní chiaroscurové postavy křesťanských ctností v tamburu kupole

Literatura

Petra Oulíková, Historie objektu | Storia dell’edificio, in: Genny Di Bert (ed.), Vlašská kaple v Praze | La cappella della Congregazione degli Italiani a Praga, Praha 2006, s. 24–59 (40–41); Jana Perutková – Jana Spáčilová, Opojení operou, in: Petr Fidler – Lenka Křesadlová – Jana Perutková – Lilian Ruhe – Jana Spáčilová – Tomáš Valeš, Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou, České Budějovice 2017, s. 413–505 (446).

Autor | autorka

Martin Mádl (ÚDU AV ČR)

Giuseppe Saglione (?), Chudoba, nástěnná malba v tamburu, kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou, 1738 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář