Scotti, Giovanni Pietro

(1695, Laino – po roce 1747)

Malíř z Laina (Val d’Intelvi, Lombardie), autor figurálních nástěnných maleb.

Byl švagrem stavitele Paola Rettiho. V letech 1729–1732 spolupracoval s Carlem Innocenzem Carlonem na výzdobě zámku Ludwigsburg. Pracoval též v rezidenci ve Stuttgartu (Württemberg). Ve třicátých letech působil v Praze. Dne 29. února 1736 vstoupil do staroměstského malířského pořádku (Oulíková 2006, s. 41). Uplatnil se také v Miláně.

Dílo

1729–1732, Ludwigsburg (Württemberg), vévodská rezidence

spolupráce s Carlem Innocenzem Carlonem, podíl na výzdobě galerie, společně s Giuseppem Baroffiem výzdoba tzv. řádového sálu („Ordenssaal“)

1733–1735, Praha – Staré Město, Vlašská kaple

Nanebevzetí Panny Marie, nástropní malba v oválné kupoli (Oulíková 2006, s. 40–41)

1736–1737, Praha – Staré Město, Colloredo-Mansfeldský palác

Oslava olympských bohů, nástropní malba na stropě oválného sálu.

po roce 1745, Bad Wurzach (Baden-Württemberg), zámek, hlavní schodiště

Oslava Herkula a olympských bohů (strop), Herkulovy činy (pole na stěnách)

Literatura

Pavel Preiss, K činnosti italských malířů pozdního baroka v Praze, Umění 11, 1963, s. 127–135; Pavel Preiss, Italští umělci v Praze. Renesance – manýrismus – baroko, Praha 1986, s. 405–408; Petra Nevímová, La cappella italiana della Città Vecchia. „Cosi graziosa che difficilmente in Italia se ne trovano di uguali“, in: Angela Trezza Cabrales, La Congregazione italiana di Praga. Luoghi e memorie dell’Istituto Italiano di Cultura, Kutná Hora – Praga 2003, s. 78–88; Pavel Preiss, Carlo Innocenzo Carlone a jeho činnost v Čechách, in: Vilém Herold – Jaroslav Pánek (edd.), Baroko v Itálii – baroko v Čechách. Setkávání osobností, ideí a uměleckých forem (Sborník příspěvků z italsko-českého sympozia Barocco i Italia, Barocco in Boemia. Uomini, idee, forme d’arte a confronto, Praha, Karolinum a vila Lanna, 19. – 21. dubna 1999), Praha 2003, s. 577–588 (587); Rolf Bidlingmaier – Annegret Kotzurek – Klaus Merten (edd.), Schloss Ludwigsburg. Geschichte einer barocken Residenz, Tübingen 2004, s. 190–191; Ivana Melicharová-Panochová, Scotti, Giovanni Pietro, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Praha 2006, s. 677; Petra Oulíková, Historie objektu / Storia dell’edificio, in: Genny Di Bert (ed.), Vlašská kaple v Praze / La cappella della Congregazione degli Italiani a Praga, Praha 2006, s. 24–59 (40–41).

Externí odkazy

Ulrike Seeger, Bad Wurzach, Residenzschloss, in: Stephan Hoppe – Hubert Locher – Matteo Burioni (edd.), Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland, 2021

Giovanni Pietro Scotti, Olympští bohové, hlavní sál, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha – Staré Město, 1736–1737 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Giovanni Pietro Scotti, Olympští bohové, hlavní sál (detail s říčními bohy?), Colloredo-Mansfeldský palác, Praha – Staré Město, 1736–1737 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Giovanni Pietro Scotti, Olympští bohové, hlavní sál (detail s Herkulem a Martem), Colloredo-Mansfeldský palác, Praha – Staré Město, 1736–1737 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Giovanni Pietro Scotti Giuseppe Baroffio, nástropní malba, Řádový sál, zámek Ludwigsburg (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář