Quitainer, Jan Antonín

(17. srpna 1709, Praha – 7. března 1765, Praha)

Něm. Johann Anton Quitainer, sochař a řezbář usazený a činný v Praze.

Syn a žák sochaře Filipa Ondřeje Quitainera (1679–1729).

Literatura

Václav Vančura, Příspěvek k dílu Quitainerů, Umění 37, 1989, s. 128–153; Ivo Kořán, Quitainer, Jan Antonín, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 666.

Napsat komentář