Quitainer, Filip Ondřej

(30. listopadu 1679, Frýdlant – 2. července 1729, Praha)

Něm. Filip Andreas Quitainer, sochař a řezbář usazený a činný v Praze.

Otec sochaře Jana Antonína Quitainera (1709–1765).

Literatura

Václav Vančura, Příspěvek k dílu Quitainerů, Umění 37, 1989, s. 128–153; Ivo Kořán, Quitainer, Filip Ondřej, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění II, Praha 1995, s. 666.

Napsat komentář