Querfurt, Tobiáš

(1701–1780)

Něm. Tobias Querfurt (Querfurth), malíř činný v Praze a v Litoměřicích kolem poloviny 18. století, zaměřený na krajinomalbu, lovecké motivy a bitevní scény.

Syn Tobiáše Querfurta staršího (kolem 1660–1734), knížecího malíře ve Wollfenbüttelu, mladší bratr malíře Augusta Querfurta (1691–1761). Vyučil se u svého otce.

V letech 1731–1733 doložen jako člen staroměstského malířského cechu.

Zřejmě již v mladém věku vstoupil do služeb vévody Mořice Saského (1702–1759), pozdějšího biskupa hradeckého a litoměřického. V roce 1733, kdy se Mořic Saský stal litoměřickým biskupem, začal působit v Litoměřicích.

Byl autorem populárních, tiskem vydaných příruček pro malíře.

Zemřel v roce 1780 v Litoměřicích.

Publikace

1776

Tobias Querfurt, Handbuch für die Mahler, oder Auszüge aus Gerards de Lairesse, großem Mahlerbuche nebst dergleichen aus der Idée du Peintre Parfait den Kunstbeflißnen sowohl, als den Liebhabern gewidmet, Prag [Felician Mangoldt und Sohn] 1776.

1792

[Tobias Querfurt], Theoretisch-praktisches Handbuch für Maler, Illuminirer, Zeichner, Kupferstecher, Kupferdrucker und Formschneider: worinnen man den Gebrauch der Farben nebst Zubereitung derselben nach systematischen Grundsätzen bekannter Autoren, sehr leicht erkennen und erlernen kann: nebst einer praktischen Abhandlung von den verschiedenen Arten der Malerey, auf Leinwand, Seide, Glas, Wachs, Mauern, mit Oel, en miniature oder Pastell zu arbeiten…, Wien [Mathias Ludwig] 1792.

1797

Tobias Querfurt, Handbuch für die Mahler, oder Auszüge aus Gerards de Lairesse, großem Mahlerbuche nebst dergleichen aus der Idée du Peintre Parfait den Kunstbeflißnen sowohl, als den Liebhabern gewidmet, Prag [Kaspar Widtmann] 1797.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 525–526; Rudolf Kuchynka, Účetní kniha staroměstského pořádku malířského z let 1699–1781, Památky archaeologické 28, 1916, s. 25–29, 77–88 (86); Ulrich Thieme – Felix Becker – Hans Vollmer (edd.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart XXVII, Leipzig 1933, s. 517; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 336; Vít Vlnas, Umělecké sbírky litoměřických biskupů v 17. a 18. století, Umění 38, 1990, s. 232–247 (242–243).

Externí odkazy

Lada Hlaváčková, Jezdecká bitva od T. Querfurta ml. byla zrestaurována, Biskupství litoměřické

Napsat komentář