Pink, Jakub Antonín

(kolem 1690, Windigsteig – po roce 1748, ?)

Něm. Jacob (Jakob) Anton Pink (Pinck, Pünck, Binck). Původem dolnorakouský malíř, usazený a činný v Čechách, autor nástěnných maleb, oltářních a závěsných olejomaleb a návrhů na grafické listy.

Pocházel z obce Windigsteig v kraji Waldviertel (Dolní Rakousko). Do roku 1707 působil ve službách nedalekého cisterciáckého kláštera Zwettel.

Cisterciáky z Zwettlu byl zřejmě doporučen do služeb Eugena Tyttla (1666–1738), opata západočeského cisterciáckého kláštera Plasy, kde působil asi od roku 1710. Od uvedeného roku je zmiňován farními matrikami v západočeském městě Kralovice, které patřilo plaskému klášteru.

V roce 1712 je doložen na Novém Městě pražském, kde se tehdy poprvé oženil.

V roce 1717 se usídlil v Kralovicích. Mezi léty 1725–1736 uváděn jako kralovický malíř, zároveň však v letech 1735–1736 označován jako pražský měšťan. Po smrti opata Tyttla přesídlil do Prahy.

Dílo

1720, Plasy, klášter cisterciáků, konvent, letní (horní) refektář

nástropní malba ve velkém ústředním poli a malby s nápisy ve čtyřech menších polích (zničeno při požáru kláštera); malba s motivy andělů na pozadí velkého krucifixu na čelní stěně refektáře

1724, Plasy, klášter cisterciáků, konvent, boční schodiště

Archanděl Michael, malba na klenbě nad bočním točitým schodištěm vedle kaple sv. Bernarda

1727, Plasy, klášter cisterciáků, konvent, velké schodiště

malba nad velkým schodištěm před refektářem

1728, Plasy, klášter cisterciáků, konvent, kaple sv. Bernarda

Apoštolové žádají Krista o modlitbu (malba na klenbě kaple); Sv. Bernard rozjímá v krajině (malba na čelní stěně presbytáře); Andělé s nástroji umučení (malba na klenbě presbytáře, s datem 1728); Panna Marie se sv. Alberikem a Thomase Hardingem (malba na boční stěně presbytáře)

1730, Plasy, klášter cisterciáků, konvent, knihovna

malba před knihovnou a zřejmě také v knihovně (nedochovaná)

1736, Plasy, klášter cisterciáků, infirmatorium

Malovaný mariánský sloup na jižní stěně nemocničního křídla

Literatura

Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 274; Irena Bukačová – Pavel Preiss, De picturis a cebri D. Jacopo Pink sagaci penicillo expressis. Život a dílo plaského malíře Jakuba Antona Pinka, in: Jiří Fák (ed.), 850 let plaského kláštera (1145–1995) (Sborník příspěvků semináře „Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny“, pořádaného v Mariánské Týnice ve dnech 31. 5. 2. 6. 1995), Kralovice 1995, s. 114–126; Pavel Preiss, Der Maler Jakob Anton Pink – ein Waldvirtler im Dienst der Zisterzienser in Böhmen, in: Friedrich Polleroß (ed.), Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich, Petersberg 2004, s. 119–124; Martin Mádl, Autoři nástěnných maleb v plaském klášteře, in: Jiří Fák (ed.), Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny (Sborník příspěvků ze semináře konaného v Plasích a Mariánské Týnici ve dnech 11.–13. května 2005), Plasy – Mariánská Týnice 2005, s. 57–71; Štěpán Vácha, Koncepce a ikonografie freskového cyklu a dalších nástěnných maleb J. A. Pinka a F. A. Müllera v konventu plaského kláštera, in: Jiří Fák (ed.), Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny (Sborník příspěvků ze semináře konaného v Plasích a Mariánské Týnici ve dnech 11.–13. května 2005), Plasy – Mariánská Týnice 2005, s. 49–55; Ivana Melicharová-Panochová, Pink (Pinck, Pünck, Binck), Jakub Antonín (Jakob Anton), in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Praha 2006, s. 593; Petr Arijčuk, Tvorba Judy Tadeáše Suppera v kontextu barokního malířství 18. století na českomoravském pomezí Vysočiny, in: Aleš Veselý (ed.), Baroko na Havlíčkobrodsku, Havlíčkův Brod 2014, s. 85–110 (95–96).

Externí odkazy

Laura Albers, Ellingen, Landkomturei des Deutschen Ordens, in: CbDD

Napsat komentář