Müller, František Antonín

(9. března 1693, Žatec – 29. března 1753, Praha)

Něm. Franz Anton Müller, malíř usazený v Praze autor většího počtu nástěnných maleb, oltářních a závěsných obrazů, portrétista.

Literatura

[Johann Quirin Jahn], Fortsetzung der Nachrichten von böhmischen Künstlern, meistens Ausländern, Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste 20/I, Leipzig 1776, s. 140–153 (147); Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 346; Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 32, 136; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 166; Pavel Preiss, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 751–789 (758, 760); Michal Šroněk, Müller, František Antonín, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 538; Jana Kunešová, Život a dílo dvorního malíře Františka Antonína Müllera (1693–1753) (diplomová práce – Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci), Olomouc 2007; Štěpán Vácha, Koncepce a ikonografie freskového cyklu a dalších nástěnných maleb J. A. Pinka a F. A. Müllera v konventu plaského kláštera, in: Jiří Fák (ed.), Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny (Sborník příspěvků ze semináře konaného v Plasích a Mariánské Týnici ve dnech 11.–13. května 2005), Plasy – Mariánská Týnice 2005, s. 49–55; Martin Mádl, Autoři nástěnných maleb v plaském klášteře, in: Jiří Fák (ed.), Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny (Sborník příspěvků ze semináře konaného v Plasích a Mariánské Týnici ve dnech 11. – 13. května 2005), Plasy – Mariánská Týnice 2005, s. 57–71; Jana Kunešová – Martin Mádl, Malířská výzdoba jezuitské rezidence a kostela sv. Františka Xaverského v Opařanech, Památky jižních Čech 2, 2009, s. 87–120; Jana Kunešová, The Painting Decoration of the Jesuit Residence and the Church of St. Francis Xavier in Opařany. Contribution to the Iconography of the Saint in Baroque Ceiling Painting in Bohemia, in: Pavel Štěpánek (ed.), Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích, Olomouc 2014 s. 108–123; Jakub Pátek (ed.), Zahořany. Cesta časem a prostorem, Ústí nad Labem, 2020.

Externí odkazy

Petr Voit, František Antonín Müller, in: Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku

František Antonín Müller, Panna Marie předává bílé roucho sv. Alberichovi, nástropní malba, ambit, cisterciácký klášter Plasy, 1740 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
František Antonín Müller, nástropní výzdoba kapitulní síně (detail s personifikacemi Spravedlnosti a Síly a se signaturou umělce), cisterciácký klášter Plasy, 1740 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář